Keynote Konuşmacılar

Ahmet Misbah Demircan

Dr. Şeref Oğuz

Levent Erden

Fatma Şahin

Alinur Aktaş

Hayrettin Güngör

Erhan Afyoncu

Kültür Dünyamızın Değerli Temsilcileri,
Kültürel Değerlerin Korunması İçin Bir Araya Geliyor

KAM’22 -Kütüphane, Arşiv ve Müzecilik Kongresi ve Fuarı, pandemi sonrası dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren yeni teknolojiler ve hizmet modellerin paylaşılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması hedefi ile 3-5 Mart 2022 tarihleri arasında “Veriye Dayalı Toplum” temasıyla  kütüphane, arşiv ve müzecilik yöneticilerini ve sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya getiriyor.

Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak akıl oluşturmak ve hayatımıza giren yeni teknolojilere uyum gayesi ile faaliyetlerini sürdüren KAM Kütüphane Arşiv ve Müzecilik Kongresi ve Fuarı; Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve bu alanda çalışan akademisyen, uzman ve sektör profesyonellerinin katılımı ile yapılacaktır.

Kültürel hafızanın ve tarihi birikimlerimizin günümüze ve geleceğe taşınması süreçlerinde en iyi uygulamalar ve sistemlerin konuşulacağı etkinlik fiziki olarak Kağıthane Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri ve dijital olarak Digicon Online platformu olmak üzere hibrit olarak gerçekleşecektir.

 

Akademik Bakış
Kültürel süper güç olmanın değerinin daha iyi anlaşıldığı günümüz dünyasında “Veriye Dayalı Toplum” temasıyla toplanacak bu etkinlikte “Akademik Bakış” kapsamında bildiri sunulması ve bu bildirilerin akademik süzgeçten geçirilerek yayınlanması KAM Kongresinde önemli bir çıktısı olacaktır.
Sahip olduğumuz bilgiyi yönetmenin bu kadar önemli hale geldiği bu dönemde kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesine daha fazla katkı sunma arzusu ile tüm kütüphane, arşiv ve müze yöneticileri ve bu konularda ürün, Ar-Ge, teknoloji ve hizmet sunan kuruluş temsilcilerini 3-5 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da tekrar buluşmaya davet ediyoruz. 

 

DÜZENLEME KURULU

En Son KAM Kongresi nasıl geçti?

ZİYARETÇİ PROFİLİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu • İl Kültür ve Turizm Müdürleri • Müze Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Arşiv Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri (Direktör/Müdür/Daire Başkanı) • İl Halk Kütüphaneleri Yöneticileri • Belediyeler Kültür ve Sanat İşleri Yöneticileri • STK Temsilcileri • Akademisyenler • Öğrenciler

ETKİNLİKLER

Ana tema kapsamında paneller, oturumlar, özel sunumlar ve firma workshopları düzenlemek

Kütüphane, Arşiv ve Müzecilik konusunda bilgilendirme amacıyla sunum, slayt, film gösterimi

Stant alanları

İşbirliği Yapılan Kurumlar

2021 SPONSORLARIMIZ

HABERLER

TARİH ve LOKASYON