KÜLTÜREL MİRASIMIZIN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIMINA DAHA FAZLA KATKI

KAM’20 – Kütüphane, Arşiv ve Müzecilik Kongresi ve Fuarı, kapsamı içine giren alanlarda sektörel gelişimin hızlandırılması, çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması, yeni hizmet modelleri ile standartların geliştirilmesi ve politika yapıcılara altyapı oluşturması amacıyla 19-21 Kasım 2020 tarihleri arasında yine Antalya’da 6. kez sektör profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşecektir.

Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda fikir birliği ve ortak akıl oluşturmak gayesi ile faaliyetlerini sürdüren KAM’20, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile birlikte ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve sponsorların finansal destekleri ile düzenlenmektedir.

Önceden 5 defa başarıyla gerçekleşen KAM çalıştayları ile geçtiğimiz dönem düzenlenen KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nda sektörel gelişimi hızlandıracak yeni fikirler, inovasyon alanları ve Ar-Ge çalışmalarına ışık tutan sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Bu birikimden hareketle; karşılıklı işbirlikleri ve ortak hedefler doğrultusunda 2020 yılında daha nitelikli, daha büyük ve daha güçlü bir “KAM’20-Kütüphane, Arşiv ve Müzecilik Kongresi ve Fuarı” için çalışmalar başlamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek ve öncülüğünde kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesine daha fazla katkı sağlama arzusu ile tüm kütüphane, arşiv ve müze yöneticileriyle bu konularda ürün, Ar-Ge, teknoloji ve hizmet sunan kuruluşlarımızın temsilcilerini KAM’20’da buluşmaya davet ediyoruz.

DÜZENLEME KURULU

KAM'19 Nasıl geçti?

ETKİNLİKLERDEN HABERDAR OLUN!

ZİYARETÇİ PROFİLİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu • İl Kültür ve Turizm Müdürleri • Müze Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Arşiv Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri (Direktör/Müdür/Daire Başkanı) • İl Halk Kütüphaneleri Yöneticileri • Belediyeler Kültür ve Sanat İşleri Yöneticileri • STK Temsilcileri • Akademisyenler • Öğrenciler

ETKİNLİKLER

Ana tema kapsamında paneller, oturular, özel sunumlar, çalıştay ve kurslar düzenlemek

Kütüphane, Arşiv ve Müzecilik konusunda bilgilendirme amacıyla sunum, slayt, film gösterimi, Tüm hedef kitleleri kapsayan sergi

Tüm hedef kitleleri kapsayan sergi

Kültürel Miras Temalı Workshoplar (Seramik, Heykel, Ciltleme bakım ve tamiri, Ebru, Çini sanatı vs.)

Sosyal ve kültürel etkinlikler: Gala gecesi, plaket sunumu, ödül töreni ve müzik dinletisi

işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar

SPONSORLARIMIZ

{"slides_column":"4","slides_scroll":1,"dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":0,"ticker":"true","speed":"3000","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}

HABERLER

TARİH ve LOKASYON

19-21 KASIM 2020