Konuşmacılarımız

Ahmet Misbah Demircan

Dr. Şeref Oğuz

Levent Erden

Fatma Şahin

Alinur Aktaş

Hayrettin Güngör

Erhan Afyoncu

Kültür Dünyamızın Değerli Temsilcileri,
Harika Bir Dijital Kongre ve Fuar Deneyimine Davetlisiniz…

KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, sektörel gelişimin hızlandırılması, çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması, yeni hizmet modelleri, pandemi ve kriz ortamlarında dijitalleşmenin zirve yaptığı dönemde 10-12 Mart 2021 tarihinde dijital ortamda ve interaktif katılımla kütüphane, arşiv ve müzecilik yöneticilerini ve sektörü bir araya getiriyor.

Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda fikir birliği ve ortak akıl oluşturmak gayesi ile faaliyetlerini sürdüren KAM’21; Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve akademisyenler, sektör profesyonellerinin katılımı ile yapılacaktır,

Hayatın her alanında köklü dijital dönüşüme şahit olduğumuz pandemi sonrası yeni normalde, “Kütüphane Arşiv ve Müzecilik Konularında Dijital Dönüşüm” bu kongrenin ana gündemi olacaktır.

Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesine daha fazla katkı sağlama arzusu ile tüm kütüphane, arşiv ve müze yöneticileriyle bu konularda ürün, Ar-Ge, teknoloji ve hizmet sunan kuruluş temsilcilerini, sahip olduğumuz bilgiyi yönetmenin bu kadar önemli hale geldiği ortamda harika bir dijital kongre ve fuar deneyimine davet ediyoruz.

DÜZENLEME KURULU ADINA
Ali ODABAŞ
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü

En Son KAM Kongresi nasıl geçti?

ZİYARETÇİ PROFİLİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu • İl Kültür ve Turizm Müdürleri • Müze Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Arşiv Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri (Direktör/Müdür/Daire Başkanı) • İl Halk Kütüphaneleri Yöneticileri • Belediyeler Kültür ve Sanat İşleri Yöneticileri • STK Temsilcileri • Akademisyenler • Öğrenciler

ETKİNLİKLER

Ana tema kapsamında paneller, oturumlar, özel sunumlar, çalıştay ve kurslar düzenlemek

Kütüphane, Arşiv ve Müzecilik konusunda bilgilendirme amacıyla sunum, slayt, film gösterimi

Tüm hedef kitleleri kapsayan sergi

2018 işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar

SPONSORLARIMIZ

HABERLER

TARİH ve LOKASYON