Kütüphane Arşiv ve Müzecilik Alanlarında Dijital Dönüşüm

KAM'18

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve kültürel mirasımızın tanıtımına katkı sağlama motivasyonu ile hayata geçen KAM’18 Kongresi ve Fuarı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Tarih Kurumu) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun işbirliği ile 29 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Resort Belek’te gerçekleşecek.

Ekspotürk’ün organizasyonu ile yapılan ve içeriği genişletilen KAM’18, kültürel miraslarımızın korunması, geliştirilmesi ve tanıtımı konusunda etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, iletişim teknolojileri, restorasyon, konservasyon gibi içeriklerin sunum ve paylaşımı, yeni hizmet modelleri ve yeni standartların geliştirilmesi, vizyoner binalar ve ekipmanlar gibi konuların gündeme geleceği KAM’18’de tüm kütüphane, arşiv ve müze yönetici ve uzmanları ile bu konularda Ar-Ge, teknoloji ve hizmet sektör profesyonelleri biraraya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıklayan ve ülkemizde kültür endüstrisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara değinen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 400 maddenin yer aldığı icraat programında, kütüphane, arşiv ve müzecilik kapsamında hayata geçirilecek projelere ilişkin de bilgi verdi. Yeni dönemde kültür ve turizm alanında çok büyük atılımlar gerçekleşeceğine inandığını ifade eden Sayın Erdoğan, 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Planı çalışmalarına değindi. KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nın da bu çalışmalar ışığında kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarında faaliyetlerini sürdüren yönetici ve profesyonellere katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni fikirler, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile sektörel gelişmelere ışık tutacak çok yönlü bir etkinlik olarak tasarlanan KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nda, paneller, oturumlar, özel sunumlar ve kursların yanı sıra kütüphane, arşiv ve müzecilik konusunda bilgilendirme amacıyla sunum, slayt, film gösterimi yapılacak. Seramik, Heykel, Ebru, Çini sanatı gibi ‘Kültürel Miras’ temalı workshoplar, özgün sergiler, sosyal ve kültürel etkinlikler yer alacak.