KAM’18 Etkinliğinin Bu yılki Teması ‘Ulusal Bilgi Politikaları’

KAM'18

Geleceğin doğru kurulabilmesi için tarih boyunca süregelen deneyim ve geleneğin devamlılığının önemli olduğunu ifade eden Ekspotürk Kurucu Ortağı Feyzullah Akben, “Kültürel kimliklerin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi konusunda bugüne kadar yapılan hizmetlerin belirlenmesi, sorunların tespiti, korumaya yönelik çeşitli yaklaşımların ve önerilerin geliştirilmesi konularına odaklandık. KAM’18 Kongresi ve Fuarı ile uluslararası arenada Türk Kültür Mirasının sosyolojik, kültürel ve ekonomik boyutunun geliştirilerek yayılması noktasında üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Bu nedenle bu alanlarda IoT, eserlerin 3D arşivlenmesi, sanal kütüphane ve müzecilik gibi yenilikçi çözümler gündeme gelecek. Etkinliğin bu konulara yer vereceğimiz gibi bu yılki temasını da ‘ulusal bilgi politikaları’ ifadesi ile anlatmak istedik” dedi.

Kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve bu alanda çağdaş bilgi ve teknolojilerin aktif kullanılması amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 4 yıldır gerçekleşen KAM Çalıştayı, yarattığı sinerji ve birikimini geniş bir platforma taşıyarak yoluna uluslararası katılımlı bir kongre ve fuar olarak devam edecek. Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM’18 Kongresi ve Fuarı), 29 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Resort Belek’te kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarındaki tüm profesyonellerini buluşturacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve kültürel mirasımızın tanıtımına katkı sağlama motivasyonu ile hayata geçen KAM’18 Kongresi ve Fuarı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Tarih Kurumu) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun işbirliği ile gerçekleşecek.