KAM’18 çerçevesinde 4 önemli odak toplantısı

KAM’18 çerçevesinde konusunda uzman akademisyenlerin moderasyonu ile yapılacak ‘Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı’, ‘Bilgi Politikalarında Kültürel Miras’, ‘Bilginin Korunması ve Restorasyon’ ve ‘Politikalar, Uygulamalar, Destekler, Standartlar ve Mevzuat’ başlıklı 4 odak toplantıdan elde edilen çıktılar bir rapor halinde Kamu ve STK yöneticileri ile karar verici otoritelerle paylaşılacak.