KAM’18 Bilgi Politikalarında Kültürel Miras Odak Grup Toplantısı 29 Kasım’da

Bilgi Politikalarında Kültürel Miras konulu arama konferansı, Prof. Dr. Niyazi Çiçek, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Prof. Dr. Aykut Arıkan ve Burçak Madran moderatörlüğünde 29 Kasım’da yapılacak.

Müzakereciler
Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya
Emine Gür
Uğur Bulgan
Prof. Dr. Ziya Kenan Bilici
Yusuf Altın
Kayhan Dörtlük
Hayrullah Cengiz
Nil Çıngı Baydar
Dr. Kamil Özer
Sefer Yazıcı
Mustafa Doğru
Süheyla Acar

PROGRAM