Elsevier ve Harvard büyük veriyi birlikte nasıl irdeliyor?

Büyük veri büyük kararları nasıl destekler?
Karmaşık veri setlerinden anlamlı bilgiler elde etmek için fazlaca tecrübe ve insan kaynağı gerektirdiği için Harvard Üniversitesi ve Elsevier uzun vadeli bir işbirliği için bu alanda güçlerini birleştirdiler. Harvard Veri Bilimi İnsiyatifi (HDSI) Elsevier’in çalıştığı, makinelerin okunması ve makine öğrenmesi gibi konulara odaklanmaktadır. Bu iki araç çok fazla sayıdaki literatürün karar vermeye yardımcı olması için bir bilgi bazı oluşturmaktır.

Elsevier’in ilgili veri setlerine erişim sağlayarak Harvard’ın araştırma sonucunu hızlandırma potansiyeli eşsizdir. Etkin bir şekilde kullanılan verinin toplum üzerinde çok olumlu etkileri olabilir. Ekonomiyi canlandırma, işleri geliştirme, hastalıklara çare bulma ve devlet politikalarını belirlemek için çok katkı sağlayabilir. İki kurumun da ciddi sorunlar için çığır açacak potansiyelde yeni çözümler için ilham ve sorgulama yapacak yetkinlikte olmaları sebebiyle, Elsevier Harvard’ın bu insiyatifine büyük veri setlerindeki profesyonel tecrübesini ve girişim adına önemli ölçüdeki maddi katkıyı gururla sunmaktadır.

Pratik anlamda iki kurum süregelen araştırma projeleri, hibe başvuruları ve birlikte yazılan yayınlar üzerine çalışarak, birbirlerinin yetenek ve bilgilerine katkı sağlamaktadır. Bir tarafta bu işbirliği biliminsanlarının kariyer gelişimine etki ederken öte yandan profesyonel kurumlardaki veri biliminsanları da endüstride kazandıkları tecrübeyi araştırma süreçlerini hızlandırmak adına sunmaktadır.

Elsevier ve Harvard işbirliği kapsamında:
• Akademik ve profesyonel veribilimcilerin araştırma işbirlikleri,
• Data kaynakları paylaşımı,
• Yetenek ve bilgi paylaşımı,
• Elsevier’in araştırma üretimi araçlarının kullanılması, örn: veri madenciliği ve tahmin etme analizleri gibi,
• Ortak yayın, seminerler, etkinlikler ve toplantılar ile bilgi paylaşımı yer almaktadır.
• (Harvard Veri Bilimi İnsiyatifi(Harvard Data Science Initiative hakkında bilgi edinin.
• Elsevier işbirlikleri hakkında bilgi edinin.