Bilgiyi üretme, kullanma ve yayma yeteneği özellikle ekonomik ve teknolojik açıdan gelişmenin en önemli gücü

“Verinin korunması önemli”
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Daire Başkanı Hüseyin Murat Yücel iletişim, güvenlik, sağlık, pazarlama ve reklamın küresel dünyanın birer veri madeni olduğunu belirterek, verinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Yücel, e-devlet uygulamasına da değinerek, nüfusun yüzde 60’nın uygulamayı kullandığını, şirketlerin ise yüzde 90’ının e-devlet üzerinden hizmetlerini yürüttüğünü aktardı.

Bilgiyi üretme, kullanma ve yayma yeteneğinin özellikle ekonomik ve teknolojik açıdan gelişmenin en önemli gücü olarak düşünüldüğünü ifade eden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Daire Başkanı Hüseyin Murat Yücel, Ulusal Bilgi Politikaları kapsamında şu konulara değindi:

• Yasal düzenlemelerin yapılması (Kişisel Verilerin Korunması, Telif, Bilgi Edinme, Patent vb.)
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplum genelinde nitelikli ve bilinçli olarak kullanılması, farklı kesimler ve bölgeler arasındaki bölünmenin azaltılması
• Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında alt yapı çalışmalarının yapılması
• Küresel ağlar içinde Türkiye’nin sayısal içeriğinin sunulması
• Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
• Bilgi merkezlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması (Kanunların olması)
• Verinin korunması (güvenlik, adalet, sağlık, finans vb.)
• Uluslararası boyut (Hukuk, Emperyalist yaklaşım)
• Ahlak
• Eş güdüm (Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama, koordinasyon) Kamu-Kamu, Kamu-Özel Sektör, Kamu-Vatandaş, Özel Sektör-Vatandaş-Sivil Toplum
• Veri paylaşımı