KAM’18 Bilgi Politikalarında Kültürel Miras Odak Grup Toplantısı yapıldı

Bilgi Politikalarında Kültürel Miras konulu arama konferansı, Prof. Dr. Niyazi Çiçek, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Prof. Dr. Aykut Arıkan moderatörlüğünde 29 Kasım’da yapıldı.

Bilgi Politikalarında Kültürel Miras Odak Grup Toplantısı konu başlıkları
Kültürel Mirasın Düzenlenmesi, Erişimi ve Paylaşımı
Kültürel Mirasın Restorasyonu ve Mevzuatı
Kültürel Mirasın Tanımlanması (Çerçevesi, Unsurları ve Özellikleri)
Kurumlararası Eşgüdüm
Yayın sorumluluğu
Standartlaşma
Deneyim paylaşımı
Kullanıcı odaklı kültürel miras politikası belirleme
Milli bilgi politikası stratejisi ve eylem planları
Vizyon planlarına yer alma
Koordinasyon Mekanizması
Belge yöneticiliği (bilgi ve belge uzmanı) disiplini
Akreditasyon ve Sorumluluk
Kullanıcı Haklar
Somut Olmayan Kültürel Miras
Açık erişim
Dijital Doğan Mirasın Geleceği
Kültürel Miras Bilincinin Geliştirilmesi
Kültürel Miras Lisansüstü Programları
Yükseköğretim Sisteminin Müfredatının KAM’larda Sürdürülmesi
Tematik Kültürel Miras Politikalar