KAM’18 Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı Odak Grup Toplantısı yapıldı

Bilginin Düzenlemesi, Erişimi ve Paylaşımı konulu arama konferansı, Prof. Dr. Coşkun Polat, Doç. Dr. Nevzat Özel, Salih Doğan ve Ahmet Kahraman moderatörlüğünde 29 Kasım’da yapıldı.

BİLGİNİN DÜZENLENMESİ, ERİŞİMİ VE PAYLAŞIMI MÜZAKERE KONULARI
1- Bilginin Tanımlanması ve Düzenlenmesi: Kavramlar ve Oluşumlar
2- Bilgi Erişim Araçları
3- Bilginin Tanımlanması ve Düzenlenmesinde Standartlar
4- Bilginin Düzenlenmesi ve Erişiminde Teknoloji
5- Ulusal Bilgi Politikası ve Bilginin Tanımlanması, Düzenlenmesi, Erişimi ve Paylaşımı