1 USD Coğrafi Bilgi Sistemleri yatırımının ekonomiye 15-20 USD katma değer sağlıyor

Coğrafi verinin önemine dikkat çeken ve ABD Ulusal Mekansal Veri Altyapısı Stratejik Planına ilişkin veri paylaşan T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS )Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar, 1 USD Coğrafi Bilgi Sistemleri yatırımının ekonomiye 15-20 USD katma değer sağladığından bahsetti.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ile ilgili bilgi veren Bayraktar, sistemle ilgili olarak teknolojik altyapı, yasal altyapı, standartlar, coğrafi veriler, uygulamalar ve insan kaynağı konularına değindi.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu