Açık erişimin anahtarı fon sağlayıcıların elinde

Tüm dünya, araştırma harcamalarının 1/3’lük kısmını insanların yüzde 99’nun erişemeyeceği araştırma sonuçlarını yayınlamak için harcadığını söyleyen İYTE İzmir Açık Bilim Açık Bilim Bulutu Gültekin Gürdal, modelin değişmesi gerektiğini belirtti.

Açık erişimin anahtarının fon sağlayıcıların elinde olduğunu sözlerine ekleyen Gürdal, “Bilimsel faaliyetlere fon sağlayanlar, ister hükümet ister özel olsun, iki kez ödeme yapmak zorunda olduklarından şikayet etmeye başladılar – önce araştırmayı üretmek ve daha sonra okumak, kârlar ise büyük ölçüde ticari yayıncılara gidiyor. Bu nedenle, geleneksel «ücretsiz yayınla ve okumak için öde” modeli artık çalışmayacaktır. Basit bir alternatifin var olduğu bir süre önce ortaya çıktı – modeli tersine çevrildi, “yayınlamak için öde ve ücretsiz oku”. Politik olarak çekici bir etiket olan “açık erişim” ile desteklenmiş olan bu model çok hızlı bir şekilde yayılmış ve birçok şekilde ele alınmıştır.” şeklinde konuştu.

Açık bilime de değinen Gürdal, ”Açık bilim, keşif sürecinde her türlü bilimsel bilginin mümkün olduğu kadar erken sürede açık olarak paylaşılması gerektiği düşüncesidir.” dedi.

FAIR prensiplerinden de bahseden Güldal verinin olması ve bu verinin de bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışabilir ve yeniden kullanılabilir gerektiğine vurgu yaptı.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu