Anadolu Ajansı dijital dönüşümünü tamamladı

Anadolu Ajansı olarak dijital dönüşümlerini büyük oranda tamamladıklarını ve kurumlarla entegre bir şekilde çalışabildiklerini belirten Anadolu Ajansı Arşiv Müdürü Hüseyin Ünal, dijital dönüşümün gereklerine değindi. Dijital Arşive Sisteminin içeriğinin haber bültenleri, idari belgeler, manyetik kasetler, yayınlar, kurumsal hafıza ve negatif fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, bünyesinde gerçekleştirilen tüm süreçlerin elektronik ortama taşındığını söyleyen Hüseyin Ünal, iş süreçlerinin temelinde Haber Akış Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin olduğundan bahsetti.

Bu sistemleri şöyle açıkladı:
(HAS) Haber Akış Sistemi,
(EBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(İKBS) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu