Bilgi politikası konusu akademisyenlerin ilgisini yeteri kadar çekmedi

Bilgi politikası ile ilgili çeşitli ilerlemeler olmakla birlikte konunun akademisyenlerin ilgisini yeteri kadar çekmediğini ifade eden Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı ve Envanteri Oturumunun Kurumsal Bilgi Politikalarının hem kuramsal hem de amprik paydaşlarının neler olabileceği konusunda bilgi verecek bir oturum olduğunu söyledi.

Ulusal bilgi politikasının birçok kamu kurumunu içine alması gerektiği ve e-devlet gibi bir portalın oluşturulmasının koordinasyon açısından fayda sağlayacağına dikkat çekti.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu