Bilgi ve teknolojiyi kelime olarak birbirinden ayırmak güç

Bilgi ve teknolojiyi kelime olarak artık birbirinden ayırmanın güç olduğuna vurgu yapan Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamza Kandur, Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji Oturumunun çağdaş müzecilik, siber güvenlik, bilgi güvenliği, açık bilim ve Blockchain gibi çeşitli alanlarda söz sahibi konuşmacılarla ve zengin bir içerikle gerçekleştiğine değindi.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu