Çağdaş müzecilik anlayışına doğru geçiş müzeciliğin çehresini değiştirdi

Topluma uzaktan bakan klasik müzeciliğin durağan mekan anlayışından yaşayan çağdaş müzecilik anlayışına doğru geçişin müzeciliğin çehresini değiştirdiğini söyleyen İBB Kültür A.Ş. Panoroma 1453 Tarih Müzesi Müdürü Salih Doğan, Panorama Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezinden bahsetti.

Özgün bir proje olan Panorama Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi ile ilgili olarak kurgulanan özel film tekniği, ses efektleri ve görüntüleme yöntemiyle ziyaretçilerin kendisini Milli Mücadele’nin tam ortasında hissettiğini ifade etti.

Dijital Gösterim Sistemine ilişkin şunları söyledi:
Panorama Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi’nde birden fazla parçadan oluşan; düz, içbükey, dışbükey yada açılı yüzeylerden oluşabilen görüntü alanı üzerinde yüksek çözünürlükte bütünleşik video (sesli) ve resim gösterimi yapılmasına olanak veren 25 ekran kullanılmıştır.

Özel Hazırlanan Film
Film yapımında kullanılan görsel malzeme, öncelikle özel koleksiyonlardan ve devlet arşivlerindeki fotoğraflardan oluşturuldu aynı zamanda animasyon kurgularla zenginleştirildi.

Dev ekranlarda net görüntü alınabilmesi için Progem Proje’nin animasyon ekibi hassas çözünürlük kurgularıyla özel görüntülere imza attı.

Tek bir senaryo, paralel kurgu ile 25 ekrana yansıtılabilen filme dönüştürüldü.

Görüntü, 25 ayrı ekranda ayrı projeksiyonla yansıtılarak ziyaretçileri içine çeken 360 derecelik bir film deneyimi yaşatıldı.

Gün be gün gelişen dijital teknolojinin getirdiği yenilikler müzelerin bir şekilde bu trend ile eş zamanlı yenilenme yaklaşımı içinde olması çağın gereğidir.

Dijitalleşmenin de müzelerin hedef kitleleri üzerinde pozitif bir etkisi olduğu yapılan bazı alan araştırmalarıyla tespit edilmiş durumdadır.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu