Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivlerinin büyük bir kısmı tasnif edildi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının görev ve işleyişi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Nurullah İşler, Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivleri olmak üzere iki birim olduğunu söyledi. Cumhuriyet Arşivinde 40 milyon belge, Osmanlı Arşivinde 95 milyon belge 400 bin defter olduğunu ifade eden İşler, Cumhuriyet Arşivinin 4’te 1’inin, Osmanlı Arşivinin ise 4’te 3’ünün tasnif edilmiş olduğunu ve yakın bir tarihte tamamının tasnif edilmiş ve hizmet verilebilir hale geleceğini belirtti.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu