Dijital ekonomide kilit üretim girdisi ‘Veri’

Sanayi Devrimi (18. YY) ile Kitlesel üretim teknolojileri, Ulaştırma teknolojileri, Ekonominin reorganizasyonu; Dijital Ekonomi (20. YY) ile ise Bilgi teknolojileri, İnternet, Ekonominin reorganizasyonu konularının gündeme geldiğinden bahseden Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı Furkan Civelek, dijital ekonomide kilit üretim girdisinin ‘Veri’ olduğunu söyledi.

Ne yapmak gerek sorusunun cevaplarını maddeler halinde belirtti:
1- Teknoloji: Bilgi tüm organizasyonlar için emel bir altlık. Bilgiyi oluşturup işleyebilecek teknolojik araçlara sahip olunmalı
2- Süreç: Süreçler ve organizasyonel yapılanma bu teknolojileri etkin şekilde kullanabilecek yapıya dönüştürülmeli
3- İnsan: Teknolojiyi kullanacak ve süreçleri tasarlayıp işletecek nitelikli insan kaynağına sahip olunmalı.
4- İşbirlikleri: Ölçek ekonomileri ve ağ etkileri oluşturmak üzere işbirlikleri yapılmalı (zaten yeterince büyük değilse)
5- Liderlik: Tüm bu sürece liderlik edecek ve farklı alanlardaki çalışmalar arasında koordinasyonu temin edecek «yönetici akıl» oluşturulmalı

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu