KAM’18 Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu yapıldı

Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon başlıklı oturumun moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz yaptı. Oturumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Arşiv Daire Başkanı Dr. Bekir Tarık Yiğit, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı Furkan Civelek ve Anadolu Ajansı Arşiv Müdürü Hüseyin Ünal konuşmacı olarak yer aldı.


KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu