Türkiye’de sağlıklı biri Blockchain ekosistemi yaratmak…

Platform olarak amaçlarının Türkiye’de sağlıklı biri Blockchain ekosistemi yaratmak ve bu ekosistem ile Türkiye’nin bölgesinde lider kimlik kazanmasını sağlamak olduğuna değinen Blockchain Türkiye Platformu Direktörü Berk Kocaman, yenilikçi bir teknoloji olmanın ötesinde düşünce yapısını ve iş süreçlerini yeniden tanımlamayı gerektiren şeffaf ve yeni bir yaklaşım olduğuna değindi.

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için hedeflerden şöyle bahsetti:

• eğitimler vermek,
• etkinlikler düzenlemek,
• içerikler üretmek ve yayınlar yapmak,
• çalışma grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek,
• ilgili paydaşları bir araya getirmek

Platform, kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör ve akademi arasında köprü kurmayı; onları düzenlenecek etkinliklere davet etmeyi; istişare toplantıları düzenlemeyi, mevzuat geliştirme çalışmalarına görüş vermeyi ve katkıda bulunmayı da hedefliyor.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu