Türkiye’de saniyede 1 tapu işlemi yapılıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün vatandaşın devlet ile en önemli temas noktalarından birisi olduğunu ifade eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Arşiv Daire Başkanı Dr. Bekir Tarık Yiğit, taşrada 24 Bölge Müdürlüğü, 972 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğünden oluşan, toplam 19.556 personeli ile çalışıldığından bahsetti. Yılda 8 milyonu aşan işlem ile ortalama 30 milyon kişiye hizmet verildiğini söyledi.

Her yıl ülke nüfusunun yüzde25’inden fazlası Tapu ve Kadastro hizmetlerinden faydalandığını belirten Yiğit, saniyede 1 tapu işlemi yapılmakta olduğuna dikkat çekti.

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı
29 Ekim – 1 Kasım 2018
Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon Oturumu