Dijital Mevkute Platformu ekosistemin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor

Vizyoner konuşmacı olarak Dijital Mevkute Platformu’ndan bahseden Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, platformun amaçlarını şöyle sıraladı:

 Milli kültürümüzü oluşturan farklı türlerdeki eserleri; süreli yayınlar özelinde, belirli bir standart dahilinde dijitalleştirmek
 İçerikleri aranabilir metin haline getirmek ve gerektiğinde transkribe ederek akıllandırmak
 Farklı kurumlar ve projeler altında dijitalleştirilmiş içeriğe bir çatı olarak, kullanıcıların erişim sağlayacağı dijital şebeke (network) oluşturmak
 İhtiyaç duyulan teknolojik altyapıyı geliştirilmek
 DMP ile oluşturulan ekosistemin devamlılığını sağlayacak sosyal ve stratejik süreçleri belirlemek

Dijital Mevkute Platformu’nun çalışmalarından da söz eden Karaca, bu çalışmala ilgili şunları söyledi:

 Proje fikrinin olgunlaşmasıyla 1928 (1 Kasım 1928 yılında ilan edilen Harf Devrimi) yılı yapılacak olan katalog çalışmaları bakımdan bir milat teşkil etmektedir.
 Katalogdaki verilerin künyelerinin belirlenmesi, dönem, coğrafi bölge gibi üst-verilerle ilişkilendirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
 Bu yönde 1928 öncesi için Hasan Duman tarafından derlenen “Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri” adlı toplu kataloğun veri tabanının hazırlanması çalışmaları yapılmıştır.
 1928 yılı sonrasına dair Beyazıt Devlet Kütüphanesi uhdesindeki mevkute arşivinin düzenlenmesi, dijitalleştirilmesi ve açık erişime sunulmasına yönelik proje taslağı çalışılmıştır.