KAM’18 Bilginin Korunması ve Restorasyon Odak Grup Toplantısı yapıldı

Bilginin Korunması ve Restorasyon konulu arama konferansı, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, Doç. Dr. Alpaslan Kuzucuoğlu, Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Prof. Fahrettin Özdemirci moderatörlüğünde 30 Kasım’da yapıldı.

Toplantı şu konu başlıkları ile ilerledi:
Bilginin korunması ve saklanması sorunları ve öneriler
Restorasyon çalışmaları sorunları ve öneriler
Eğitim çalışmalarının geliştirilmesi
Mevzuat ve hukuki alt yapı düzenlemesi