Ulusal Bilgi Politikası teması ile paydaşlar biraraya geldi

KAM’18 Kongresi ve Fuarı ile ilgili konuşan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık Yiğit, etkinliğin özel sektör ve kamuyu buluşturan iyi bir organizasyon olduğuna değindi:
“Özel sektör ve devlet işbirliği ile güzel bir organizasyon gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ulusal Bilgi Politikası teması ile arşivcilik, müzecilik ve kütüphaneciliği biraraya getirerek devlet özel sektör kaynaşmasının en güzel örneğini gösterdi. Çok güzel sunumlar ve tartışmalar oldu ve iyi fikirler çıktı. Özel sektörün bu konuda gerekli faydayı sağladığına inanıyorum. Kamu kuruluşları da bu trendi yakalamak ve bu konuda devlet-millet kaynaşması ve tüzel kişiliğin önünü açma konusunda bir platform buldu. Ümit ederim KAM’19’da da bu trend devam eder.”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=t-kTt6HD39I]