KAM’18 ile politika belirleyen kuruluşlara sunmak üzere bir Ulusal Bilgi Politikası önerisi ortaya koyma hedeflendi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, 9 Kasım -1 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen KAM’18 Kongresi ve Fuarı ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Etkinlikteki odak toplantıların önemine değinen Odabaş, şöyle konuştu:

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler gibi Türkiye’nin çeşitli kurumlarının kütüphane, arşiv ve müze yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti. Kongreyi 5 panel, 25 panelist ile gerçekleştirdik ama bunların ötesinde, belki de sonuçlarını alma açısından bizlere en çok veri verecek olan 4 odak grup toplantısı yapıldı. Bu toplantılar hem kütüphane, hem arşiv, hem de müzecilerin ortak katılımı ile yapıldı. Her bir toplantıda moderatörlerle birlikte 15’er müzakereci ile toplam 60 kişi 4 konu başlığı ile müzakereler gerçekleşti. Türkiye’de şimdiye kadar bu denli büyük bir katılımla Ulusal Bilgi Politikaları değerlendirilmedi. Çeşitli politika belgelerinde Ulusal Bilgi Politikalarına atıflar var ancak böyle bütüncül bir bakış açısı ile bu kadar yoğun bir katılımla, akademisyenlerin ve uygulamacıların içinde olduğu bir Ulusal Bilgi Politikası toplantısı yapılmamıştı. Bilim Kurulu tarafından panellerdeki sunumlar da değerlendirilerek buradan politika belirleyen kuruluşlara sunmak üzere bir Ulusal Bilgi Politikası önerisi ortaya koymayı hedefliyoruz.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=eDS9zrj4-vQ]