“KAM’18 etkinliğinin bilgi politikaları ve stratejileri açısında önemli bir yol açacaktır”

KAM’18 Kongresi ve Fuarında gelişmiş ülkelerin en önemli özelliklerinin ekonomi ve teknolojik gelişme ile birlikte bilgiye verdileri önem ve bilgi politikalarına yaptıkları yatırımlar olduğuna dikkat çeken Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, bilginin en önemli kararların alınmasında en temel unsuru oluşturduğunu ifade etti.

Bilgi politikalarında bireyin ve kurumların gereksinimlerinin merkeze almasa gerektiğini söyleyen Turşucu, “Ulusal bilgi politikası bireylerin ve devletlerin geleceğinde önemli bir başlık olarak önümüzde durmaktadır. Kütüphane, Arşiv ve müzecilik politikalarının geniş bir çerçevede yeniden gözden geçirmesi ve tartışmalara zemin hazırlaması amaca ile KAM etkinliği tanzim edildi. Amacımız tarafların biraraya gelerek istişarelerde bulunması ve sonuçta çeşitli önerilerin ortaya konmasıdır. Bilgi politikaları ve stratejileri açısında önemli bir yol açmasını sağlayacağı umudu ile etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.