Ulusal Enformasyon Politikasının Ayağını Teknolojik Gelişmelerle Güçlendirmek Gerekiyor

KAM’18 Kongresi ve Fuarında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi, İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Mustafa Sağsan, ulusal enformasyon politikasının ayağını teknolojik gelişmelerle de güçlendirmek gerektiğine değindi.

Yakın Doğu Üniversitesi, İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Mustafa Sağsan şunları söyledi:

“Burada önemli olan enformasyonun paylaşılması ve hedeflendiği gibi kullanıcılar tarafından etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi. Çünkü ne kadar çok enformasyon kullanılırsa o kadar çok enformasyon toplama yolunda ilerlenmiş olur. Akıllı toplum da bunun parçalarından biri. Kütüphaneler arası işbirliği, bilgi merkezleri arası koordinasyon ve eşgüdüm ulusal enformasyon politikasının oluşturulması bağlamında büyük önem kazanıyor.

Teknolojik gelişmelere de bir bakmak lazım. Belki ileride akıllı toplumlar tartışılacak. Yani ileride bilgi ortaklıkla gelişebilecek. Elinizde öyle bir varlık var ki, siz onu kullandıkça onun mahiyetine katma değer sağlıyorsunuz. Bu bağlamda ulusal enformasyon politikasının ayağını teknolojik gelişmelerle de güçlendirmek gerekiyor.

Son olarak insan gücünden bahsedecek olursak; üniversitelerin dönüp kendi eğitim ve öğretim programına bakması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetinin elde ettiği kazanımlar ve gelişmelere cevap verebilecek bir insan gücü yetiştiriliyor mu diye akademisyenler olarak tartışmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetinin ayakları yere basan Ulusal Enformasyon Politikası konusunda strateji ve vizyon belgesine ihtiyacı var. KAM’18’in bu vizyon belgesinin oluşturulmasına ciddi katkı sağladığını düşünüyorum.”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=GJltkB59JFQ]