KAM’21, dopdolu bir gündemle kültür dünyasını bir araya getirecek

Kültürel Mirasın Yönetiminde Dijital Dönüşüm
Kültürel Mirasının Korunmasında İş Birlikleri ve Koordinasyon
Bilginin Yönetiminde Teknolojik Altyapılar
ve daha fazlası….

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek KAM’21-Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, dopdolu bir gündemle kültür dünyasını bir araya getirecek. Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında dijitalleşme ve teknolojik gelişmeleri konuşulacak.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, 10-12 Mart 2021 tarihleri arasında Exponext by Ekspoturk online platformunda yapılacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek KAM’21, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ve ilgili kamu kuruluşları, duayen akademisyenler, kamu üst düzey yöneticileri ve sektör firmalarının katılımı ile düzenlenecek.

Kültürel mirasının yönetiminde dijital dönüşüm; Kültürel mirasının korunmasında iş birlikleri ve koordinasyon; Bilgi ve teknoloji ilişkisi; Bilginin yönetiminde teknolojik altyapılar; Yerel yönetimler ve bilgi merkezleri; Ulusal bilgi politikası odağında yerel yönetimlerin bilgi toplumuna katkısı: Bilgi merkezleri, bilgi evleri, kültür merkezleri; Kültür endüstrisinde dijital dönüşüm; Üniversite kütüphanelerinde dijital dönüşüm gibi başlıklar altında gerçekleşecek oturumlardan elde edilecek çıktılar rapor haline getirilerek Kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.