Bilgi Hizmetleri ve Kullanıcılar

KAM’21 kapsamında düzenlenecek “Bilgi Hizmetleri ve Kullanıcılar” başlıklı oturumda, bilgi toplumunun oluşmasında bilgi okuryazarlığı, yaşam boyu öğrenme, bilgiye ulaşma ve kullanma yeteneği bilgi toplumunun oluşmasında gibi hem sunucuları hem de kullanıcıları masaya yatıracak. E-devlet, e-nabız, e-hizmetler gibi bilgiye dayalı dijital hizmetlere ilişkin uygulamaların paylaşılacağı toplantıda, bilgi merkezlerinin yönetiminde dijitalleşme “hizmetler” ve “kullanıcılar” boyutu ele alınacak.

https://kamkongresi.com/program/

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, 10-12 Mart 2021 tarihleri arasında Exponext by Ekspoturk online platformunda yapılacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek KAM’21, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ve ilgili kamu kuruluşları, duayen akademisyenler, kamu üst düzey yöneticileri ve sektör firmalarının katılımı ile düzenlenecek.

Kültürel mirasının yönetiminde dijital dönüşüm; Kültürel mirasının korunmasında iş birlikleri ve koordinasyon; Bilgi ve teknoloji ilişkisi; Bilginin yönetiminde teknolojik altyapılar; Yerel yönetimler ve bilgi merkezleri; Ulusal bilgi politikası odağında yerel yönetimlerin bilgi toplumuna katkısı: Bilgi merkezleri, bilgi evleri, kültür merkezleri; Kültür endüstrisinde dijital dönüşüm; Üniversite kütüphanelerinde dijital dönüşüm gibi başlıklar altında gerçekleşecek oturumlardan elde edilecek çıktılar rapor haline getirilerek Kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.