ANKOS – KAM’21 işbirliği

Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimi ile üniversite ve araştırma kütüphanelerinin uygun koşullarda ve en fazla e-bilgi kaynağına erişimini sağlama amacı ile ortak çalışmalar yürüten ANKOS, KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı partnerleri arasında yerini aldı.
155 üniversite ve araştırma kurumunun üyesi olduğu gönüllü bir topluluk olan ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 60’dan fazla yayıncının 83 ayrı veri tabanıyla 1.628 anlaşması bulunuyor.

ANKOS Başkanı Dr. Güssün Güneş’in KAM’21 Yürütme Kurulu Üyesi olarak da yer aldığı etkinlik kapsamında ANKOS, Açık İletişim-Açık Bilim başlıklı uluslararası oturuma liderlik ediyor.