Bilginin Yönetiminde Teknolojik Altyapılar

KAM’21 kapsamında düzenlenecek “Bilginin Yönetiminde Teknolojik Altyapılar” başlıklı oturumda, yenilik (innovation)-değişim-dönüşüm, bulut teknolojiler, dijitalleşme ve dijital bilgi merkezleri, görselleştirme/visualisation, büyük veri/big data verilerin ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması kodlama ve robotik masaya yatırılacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek KAM’21-Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, dopdolu bir gündemle kültür dünyasını bir araya getirecek. Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında dijitalleşme ve teknolojik gelişmeleri konuşulacak.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, 10-12 Mart 2021 tarihleri arasında Exponext by Ekspoturk online platformunda yapılacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek KAM’21, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ve ilgili kamu kuruluşları, duayen akademisyenler, kamu üst düzey yöneticileri ve sektör firmalarının katılımı ile düzenlenecek.