Covid-19 Gölgesindeki Yeni Normalde Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri

Kültürel mirasın korunmasında büyük öneme sahip olan verilerin yönetimi ve depolanması süreci, dijital teknolojilerle daha hızlı ve pratik hale geliyor. Mekansal ve mekansal olmayan bilgilerin birarada tutulması, değerlendirilmesi, korunması ve planlama süreçlerinde eksiksiz ve kapsayısı bir şekilde tasnif edilmesi kültürel mirasa ait bilgilerin korunması ve kullanılmasında işleri hayli kolaylaştırıyor. “Covid-19 Gölgesindeki Yeni Normalde Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri, KAM’21’de masaya yatırılacak.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, 10-12 Mart 2021 tarihleri arasında Exponext by Ekspoturk online platformunda yapılacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek KAM’21, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ve ilgili kamu kuruluşları, duayen akademisyenler, kamu üst düzey yöneticileri ve sektör firmalarının katılımı ile düzenlenecek.