Bilginin Yönetimine Bütünsel Bakış, Global Vizyon ve Türkiye’nin Bilgi Altyapı Modellenmesinde Kullanılan Parametreler

Bilgi yönetim süreçlerini ortak akıl ile yürütmek ve bütünsel bir bakış açısı yakalamak üzere “Bilginin Yönetimine Bütünsel Bakış, Global Vizyon ve Türkiye’nin Bilgi Altyapı Modellenmesinde Kullanılan Parametreler” konusu KAM’da gündeme alınacak. Bilgi yönetiminde değişen koşullar uyum sağlama ve rakiplerinin önüne geçme gibi süreçlerde Türkiye’nin bilgi altyapısı ve kullanılan parametreler KAM’da konuşulacak.

Geleceğin kütüphaneleri, interaktif müzeler, sanal gerçeklik, dijital veri, yeni nesil bilgi transferi, robotik teknolojiler, 3D müzeler ve değerli varlıkların korunması gibi konuların gündeme alınacağı KAM’21’de, kütüphane, arşiv ve müze yöneticileri, sektör profesyonelleri ve dijital teknoloji firmaları bir araya gelecek.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, 10-12 Mart 2021 tarihleri arasında Exponext by Ekspoturk online platformunda gerçekleşecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek KAM’21, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği, ANKOS gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili kamu kuruluşların, akademisyenlerin, kamu üst düzey yöneticilerinin ve sektör firmalarının katılımı ile düzenlenecek.
KAM sektörünün geleceğine yön veren önemli konuların ele alınacağı etkinlikte dijital kütüphaneler ve yeni nesil kütüphane tasarımları, bulut tabanlı arşivler, dijital veri merkezleri, müze teknolojileri, arşiv ve müze yönetiminde yükselen değerler, yerli KAM teknolojileri gündeme taşınacak. Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarında strateji bakış, altyapı ve modellemeler, işbirlikleri ve koordinasyon gibi uygulama ve işleyiş süreçlerinin de istişare edileceği KAM’21 oturumlarından elde edilecek çıktılar rapor haline getirilerek Kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.

Anadolu Ajansı (AA)’nın Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, bilgiyi yönetmenin fazlasıyla önemli hale geldiği şu günlerde kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesine katkı sunmak amacı ile ilgili tüm bileşenleri aynı platformda buluşturacak.