Kültürel Miras Yönetiminde Geleceğin Modellenmesi ve Yeni Uygulamalar

Kültürel mirasta geleceğin konuşulacağı “Kültürel Miras Yönetiminde Geleceğin Modellenmesi ve Yeni Uygulamalar” oturumu, 10 Mart – Çarşamba günü, 15:00 – 15:45 saatleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliye Kütüphanesi Başkanı Ayhan Tuğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek. Oturumda konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Tonta, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğu, Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanı Asuman Akdemir yer alacak.

Kayıt için: https://kamkongresi.com/kayit/