Yordam Bilişim, KAM’21’de yerini aldı

Türkiye ve yurtdışında özel, tüzel, üniversite ve devlet kurumu olmak üzere 200’e yakın kütüphaneye hizmet sağlayan Yordam Bilişim, Kütüphane Otomasyonu, UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi ve Kütüphane Sarf Malzemeleri gibi alanlarda çalışmasını sürdürmektedir.

Türkiye üniversitelerinin yaklaşık olarak yüzde 75’i Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı’nı kullanmaktadır.

Yordam Bilişim, son yıllarda kütüphanecilik ve arşivcilik sektörü ile ilintili olarak AR-GE faaliyetlerine önem vermiş olup, bu bağlamda kitap ve belge tarama konusunda kullanım amacıyla DigiMan ve e-Müstensih Profesyonel Sayısallaştırma Ünitesi, yine kütüphanelerde ödünç verme ve alma işlemlerinin otomatik olarak öğrenciler tarafından yapılabilmesi amacıyla Otomatik Ödünç Verme ve Alma Ünitesi projeleri TÜBİTAK desteği ile hayata geçirme aşamasında olup, proje bittiğinde yurtdışına da ihraç edilir hale gelinecektir.

Ayrıca yapmış olduğu servis büro hizmetleri ile Osmanlıca Belgeler, El Yazması, Nadir Eserler’in dijital ortama aktarılması projelerini üstlenmiş ve bu alanda yaklaşık olarak 27,500,000 sayfa dijital ortama aktarılmıştır.

Dünyada sınırlı sayıda üretici tarafından üretilmekte olan bu cihazların %100 yerli olarak Türkiye’de üretilerek hizmete sunulması Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlayacaktır.

https://www.yordam.com/