BAŞKAN

Ahmet Misbah DEMİRCAN
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

Ali ODABAŞ
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü 

YÜRÜTME KURULU

Yahya COŞKUN
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı

Ayhan TUĞLU
Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı

Nurullah İŞLER
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Başkan Yard.

Prof. Dr. Abdulhakim KOÇİN
TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Daire Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Dr. Hüseyin BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yard.

Türkay Dalan
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Tarık Bekir YİĞİT
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanı

İbrahim CARKURT
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanı

Mevlüt ÇAM
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı

Alpaslan BAŞAR
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanı

Ahmet KAHRAMAN
YÖK Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Ahmet ALDEMİR
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü/ Kütüphaneler Daire Başkanı

Taner BEYOĞLU
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü/ Yayımlar Daire Başkanı

Emel AZİZOĞLU KÜÇÜK
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Sefa ŞAHİN
Marmara Belediyeler Birliği Yazı İşleri Müdürü

Beşir Kemal ŞAHİN
Ekspoturk Genel Müd.

GENEL SEKRETER

Feyzullah AKBEN
SATUR YKB