BAŞKAN

Hamdi TURŞUCU
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü

GENEL SEKRETERLER

Ali ODABAŞ
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı

Seyit Ahmet ARSLAN
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı

YÜRÜTME KURULU

Ali ODABAŞ
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı

Ali Rıza ALTUNEL
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı

Ayhan TUĞLU
Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı

Nurullah İŞLER
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Daire Başkanı

Furkan CİVELEK
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanı

Mehmet TOPRAK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı

Yakup KARACA
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü

Dr. Tarık Bekir YİĞİT
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanı

Mevlüt ÇAM
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı

Ahmet KAHRAMAN
YÖK Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Sefa ŞAHİN
Marmara Belediyeler Birliği Yazı İşleri Müdürü

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Coşkun POLAT
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM
Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN
Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Fethiye ERBAY
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza KANDUR
Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Berat BİR
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Doç. Dr. Nevzat ÖZEL
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Yurdagül ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi

Burçak MADRAN

Dr. Hüseyin BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı

Muaz Ayhan IŞIK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Abdülkadir YALVAÇ
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı

Ali ODABAŞ
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet ALDEMİR
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Emel AZİZOĞLU KÜÇÜK
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı