KEYNOTE KONUŞMACILAR: Kültür Endüstrisinde Dijital Dönüşüm

Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Yardımcısı
Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
Emrullah İşler, TBMM Eğitim ve Kültür Komisyon Başkanı, 
Ali Odabaş, Kütüphaneler Genel Müdürü
Gökhan Yazgı, Müzeler Genel Müdürü,
Necmi Özben, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müd.,
Ayhan Tuğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliye Kütüphanesi Başkanı
İsmail Tüzgen, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Uğur Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı
Prof. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi
Bekir Tarık Yiğit, Tapu arşiv dairesi, Tapu harita dairesi,
TÜBİTAK, BİLGEM, ULAKBİM

BİRİNCİ GÜN

Açılış konuşmaları:

Ali Odabaş, Kütüphaneler Genel Müdür V.
Gökhan Yazgı, Müzeler Genel Müdürü
Prof. Dr. Uğur Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı
Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Yardımcısı
Emrullah İşler, TBMM Eğitim ve Kültür Komisyon Başkanı, 
Mehmet Nuri Ersoy,  Kültür ve Turizm Bakanı

Keynote Konuşma

Ali Taha Koç, Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Dijitalleşme Vizyonu

Bilgi Hizmetleri ve Kullanıcılar

Moderatör: Ali Taha koç

 • E-devlet,
 • E-Nabız,
 • E-hizmetler
 • Bilgi Okuryazarlığı / Yaşam Boyu Öğrenme (Bilgi Toplumunun Oluşturulması)

Kültürel Mirasının Yönetiminde Dijital Dönüşüm

 • Kütüphanelerde dijitalleşme, Ayhan Tuğlu
 • Müzelerde dijitalleşme, Müzeler Genel Müdür Yard. Yahya Coşkun
 • Arşivlerde dijitalleşme, Devlet Arşivleri Başkanı Yard.
 • KODA

Kültürel Mirasının Korunmasında İş birlikleri ve Koordinasyon

Moderatör: Prof. Dr. Abdulhekim Koçin, TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanı

 • Yerel ve Ulusal işbirlikleri
 • Bilgi Politikası Paydaşları 
 • Uluslararası işbirlikleri ve koordinasyon

İKİNCİ GÜN

Keynote

Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi
“Yeni Normalde Bilgi Yönetimi Alanı: Neolojist Söylemler, Yenilikçi Eylemler, Afal Aktörler”

Bilgi ve Teknoloji İlişkisi:

Moderatör: Alpaslan BAŞAR, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanı

 • Bilginin İşlenmesi
 • Koruma ve Yaşatma
 • Bilgi Güvenliği
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Ortak Veri Tabanı ve Erişilebilirlik

Keynote

Dr. Hüseyin BAYRAKTAR / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
“Covid-19 Gölgesindeki Yeni Normalde Kültürel Mirasın Koruması ve Geliştirilmesinde Coğrafi Bilgi Sitemleri”

 

Keynote

Bekir Tarık Yiğit, Tapu Arşiv Dairesi, (Kültürel Mirasın Korunmasında Tapu ve Dijitalleşme)

Tapu Harita Daire Başkanı, İbrahim Cankurt

Bilginin Yönetiminde Teknolojik Altyapılar

Moderatör: Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi, 

 • Yenilik (Innovation), Değişim, Dönüşüm
 • Bulut Teknolojiler
 • Dijitalleşme ve Dijital Bilgi Merkezleri
 • Görselleştirme / Visualisation
 • Büyük Veri / Big Data
 • Verilerin İlişkilendirilmesi ve Anlamlandırılması
 • Kodlama ve Robotik

ÜÇÜNCÜ GÜN

Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri

Fatma Şahin, Gaziantep B. Şehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Ulusal Bilgi Politikası Odağında Yerel Yönetimlerin Bilgi Toplumuna Katkısı

Alinur Aktaş, Bursa B.Ş.B. Başkanı
Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş B Ş. Belediye Başkanı

Bilgi Merkezleri, Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri

Ömer Arısoy, İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı, 
Millet kıraathaneleri veya millet kütüphaneleri?

Kültür Endüstrisinde Dijital Dönüşüm

Keynote: Necmi Özben, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü,

Moderatör: Türkay Dalan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

 • MÜZELER. Müzecilikte dijital dönüşüm, sanallaştırma,
 • DÖSİM, Kültürel değerlerin ticarileştirilmesinde dijital teknoloji
 • Nesnelerin İnterneti (IoT) 
 • Oyun Tasarımı (Bilgi Merkezleri)
 • Veri/Metin Madenciliği
 • Yapay Zeka (AI)
 • SİCPA (Aykut Ferah)

Üniversite Kütüphanelerinde Dijital Dönüşüm

ANKOS Güssün Güneş, Marmara Üniversitesi