KÜLTÜREL MİRASIMIZIN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIMINA DAHA FAZLA KATKI...

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı Başarıyla Gerçekleşti

KAM’18 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Marmara Belediyeler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve tüm Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör profesyonellerinin üst düzey katılımıyla gerçekleşti.

Ulusal Bilgi Politikaları ana teması ile 29 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Resort Belek’te düzenlenen etkinliğin açılışında T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü (KYGM) Hamdi Turşucu birer konuşma yaptı.

Türkiye’deki en büyük katılımlı bilgi politikası toplantısı olan KAM’18 programında ülkenin ulusal bilgi politikasına dönük neler yapılması gerektiğine yönelik öneriler paylaşıldı. Bu öneriler politika üreten kişi, kurum ve kuruluşlara bir rapor halinde sunulacak. Üç gün süren ve 350’den fazla kişinin katıldığı programda 24 panelist ve 75 müzakereci yer aldı. KAM’18 etkinliği boyunca gerçekleştirilen sunumlar ve çalıştay raporları hazırlanacak ve sonuç raporu kitapçığı ile ilgililere ulaştırılacaktır.

Anadolu Ajansının “Global İletişim Ortağı” olarak yer aldığı KAM’18 kapsamında servis edilen haberler 270 web sitesi, 9 gazete ve 1 televizyon kanalında yayınlandı.

DÜZENLEME KURULU

HEDEFLER

 • Türk Kültür Mirasının sosyolojik, kültürel ve ekonomik boyutunun geliştirilerek yayılmasında etkin rol alınması,
 • Var olan kimliklerinin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi konusunda bugüne kadar yapılan hizmetlerin ve eksiklerin tespiti, korumaya yönelik çeşitli yaklaşımların ve önerilerin geliştirilmesi,
 • Kültürel mirasımızın korunmasının yasal ve idari yönden değerlendirilmesi, göz önünde tutulacak ilkeler ve izlenecek yöntemler, proje, uygulama ve yeni standartların eğitimi. İlkeler ve müdahale biçimlerinin tespiti etkinliğin öncelikli hedefleridir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile özellikle ulusal ve uluslararası farkındalığın ve paylaşımın artırılması hedeflenmektedir.

Ziyaretçi Profili

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • İl Kültür ve Turizm Müdürleri
 • Müze Yöneticileri (Kamu ve Özel)
 • Arşiv Yöneticileri (Kamu ve Özel)
 • Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri (Direktör/Müdür/Daire Başkanı)
 • İl Halk Kütüphaneleri Yöneticileri
 • Belediyeler Kültür ve Sanat İşleri Yöneticileri
 • STK Temsilcileri
 • Akademisyenler
 • Öğrenciler
KAM'18

Kam fuarı firma katılımcı profili

İçerikler, Süreçler ve Dijital Teknolojiler

 • Veri Tabanı & İçerik Sağlayıcı Firmalar
 • Sanallaştırma, Sayısallaştırma, Dijitalleştirme Teknolojileri
 • RFID Teknolojileri
 • Yayıncı Şirketler
 • Güvenlik ve Hizmet Şirketleri
 • Hijyen ve Muhafaza Teknolojileri

Bina – Mekân Teknolojileri ve Sarflar

 • Kontrol Giriş Sistemleri
 • İklimlendirme/Yangın Önleme Sistemleri
 • Raf ve Depolama Sistemleri
 • Sarf Malzeme ve Ekipmanlar
 • Tefrişat (Mobilya, Yer Kaplama)
 • Aydınlatma Teknolojileri

Planlama – Mimari

 • Mimari Firmalar (Restorasyon, Peyzaj)
 • Danışmanlık Şirketleri