Kültür Dünyamızın Değerli Temsilcileri,
Harika Bir Dijital Kongre ve Fuar Deneyimine Davetlisiniz…

KAM’21 – Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, sektörel gelişimin hızlandırılması, çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması, yeni hizmet modelleri, pandemi ve kriz ortamlarında dijitalleşmenin zirve yaptığı dönemde 10-12 Mart 2021 tarihinde dijital ortamda ve interaktif katılımla kütüphane, arşiv ve müzecilik yöneticilerini ve sektörü bir araya getiriyor.

Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda fikir birliği ve ortak akıl oluşturmak gayesi ile faaliyetlerini sürdüren KAM’21; Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve akademisyenler, sektör profesyonellerinin katılımı ile yapılacaktır,

Hayatın her alanında köklü dijital dönüşüme şahit olduğumuz pandemi sonrası yeni normalde, “Kütüphane Arşiv ve Müzecilik Konularında Dijital Dönüşüm” bu kongrenin ana gündemi olacaktır.

Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesine daha fazla katkı sağlama arzusu ile tüm kütüphane, arşiv ve müze yöneticileriyle bu konularda ürün, Ar-Ge, teknoloji ve hizmet sunan kuruluş temsilcilerini, sahip olduğumuz bilgiyi yönetmenin bu kadar önemli hale geldiği ortamda harika bir dijital kongre ve fuar deneyimine davet ediyoruz.

DÜZENLEME KURULU

HEDEFLER

 • Türk Kültür Mirasının sosyolojik, kültürel ve ekonomik boyutunun geliştirilerek korunması ve yayılmasında etkin rol alınması,
 • Var olan kimliklerinin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi konusunda bugüne kadar yapılan hizmetlerin ve eksiklerin tespiti, korumaya yönelik çeşitli yaklaşımların ve önerilerin geliştirilmesi.

Ziyaretçi Profili

 • Cumhurbaşkanlığı Külliye Kütüphanesi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi
 • TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı
 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Devlet Arşivleri Başkanlığı
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • İl Kültür ve Turizm Müdürleri
 • Müze Yöneticileri (Kamu ve Özel)
 • Arşiv Yöneticileri (Kamu ve Özel)
 • Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri (Direktör/Müdür/Daire Başkanı)
 • İl Halk Kütüphaneleri Yöneticileri
 • Belediyeler Kültür ve Sanat İşleri Yöneticileri
 • STK Temsilcileri
 • Akademisyenler
 • Öğrenciler
 •  
KAM'18

Kam fuarı firma katılımcı profili

İçerikler, Süreçler ve Dijital Teknolojiler

 • Veri Tabanı & İçerik Sağlayıcı Firmalar
 • Sanallaştırma, Sayısallaştırma, Dijitalleştirme Teknolojileri
 • RFID Teknolojileri
 • Yayıncı Şirketler
 • Güvenlik ve Hizmet Şirketleri
 • Hijyen ve Muhafaza Teknolojileri

Bina – Mekân Teknolojileri ve Sarflar

 • Kontrol Giriş Sistemleri
 • İklimlendirme/Yangın Önleme Sistemleri
 • Raf ve Depolama Sistemleri
 • Sarf Malzeme ve Ekipmanlar
 • Tefrişat (Mobilya, Yer Kaplama)
 • Aydınlatma Teknolojileri

Planlama – Mimari

 • Mimari Firmalar (Restorasyon, Peyzaj)
 • Danışmanlık Şirketleri