Binlerce yıllık deneyimlerle edinilen bilgi bizleri geleceğe taşımanın ana unsuru olacaktır

Son yıllarda Türkiye’de bilgi politikalarının hayata geçirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, “Yaşadığımız yüzyılda hangi alanda olursa olsun; ister sağlık, ister eğitim, ister savunma, ister ulaşım, ister kültür alanında olsun tüm alanlarda binlerce yıllık deneyimlerle edinilen bilginin bizleri geleceğe taşımanın ana unsuru olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Bilgi politikalarının tanımlarında farklılıkların olduğuna değinen Altunel, bu politikaların genel özelliklerinin toplumların insan kaynakları, bilimsel, ekonomik, teknolojik, kültürel değerlerini daha işler hale getirmek ve buradan yola çıkarak ülkelerin kalkınmalarına destek olmak olduğuna değindi. Altunel şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, “kültürel politikalarını” bir ulusun kültür birikiminin ya da mirasının bir yansıması olarak tanımlayabiliriz. Bir ulusun kültürel mirası, uluslararası alanda onun mülkiyetinin ve zenginliğinin de en temel unsurudur. Bu nedenle öncelikle devletin değişmez bir kültür politikası olmalıdır.

Ayrıca, eğitim ve kültür politikalarının birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğu bilinci ile hareket edilmeli ve bu politikalar birbirlerini destekler nitelikte olmalıdır.

UNESCO tarafından ilk kez 1969 yılında kullanılan ve “devlet tarafından uygulanan kültürel faaliyetlere temel sağlayacak ilkeler, idari ve mali uygulama ve prosedürler bütünü” olarak tanımlanan kültür politikası, dünyada birçok ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarının temelini oluşturmaktadır.”